Strategi och resultat

Vart är vi på väg? Varför ändrar vi kursen? Hur tar vi oss dit? Vad är min roll i det nya? De är viktiga frågor som behöver besvaras i en organisation för att få med de flesta på tåget. Att kunna förmedla ”the line of sight” är av enorm betydelse för att alla skall välja att bidra till det gemensamma målet. Ändå är ett av det svåraste att åstadkomma. Kommunikation spelar en viktig roll för att översätta, omvärldsförklara och beröra.

Veta-Känna-Göra
Förståelse för verksamheten är bara en av förutsättningarna för att alla i organisationen skall välja att vara med. Känslorna kring vad organisationen står för och associationer varumärket väcker är än viktigare för att skapa engagemang. Internt som så väl externt.
Utan känslan ingen handling!

Strategin och målen är ofta krångligt formulerade, långt ifrån medarbetarnas och andra intressenters verklighet. Hur översätter man organisationens strategi och mål till något meningsfullt? Hur göra det svårbegripliga till det gripbara som berör till handling?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.