Förändring och kommunikation i den digitala åldern

Förändringstakten i affärslivet och i det offentliga rummet ökar exponentiellt i det digitala samhället. Globaliseringen digitalisering är två viktiga transformationstrender. Behovet av ständig förändring och anpassning blir permanent. Vilket ställer högre krav på organisationens förmåga att möta och leda det ständigt nya.

Anything is possible – Everything is transforming

Samtidigt visar forskning att två tredjedelar av alla förändringar misslyckas. Mycket ofta är bristande ledarskap och kommunikation orsaken till det. Det räcker inte längre att bara förflytta sig från ett läge till ett nytt statiskt läge. Organisationen behöver tränas i förändringsspänstighet för att överleva och frodas. Inte längre klassisk förändringsledning. Förståelse för omvärldskraven och en hög grad av emotionell intelligens för att säkra anpassning är bland det viktigaste idag. Kommunikation som baseras på kunskap om beteende, vad som påverkar och motiverar stärker förmåga att leda förändringsvågor internt och externt.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.